Reengarda 2017

Jungfru Maria Bebådelsedagsgille AS 51

Närvarande: Æiríkr, Þórólfr, Hilde, Ermina, Drake, Brage, Magdalena, Wilhelm, Eldor, Freydis, Petronilla, Ragnhild, Alfalrinn, Kålug, Rättrådige

Hilde avlägger gesällprov. Först presenterar hon ett blont mjöd med honung från egna bin. Uppmuntran ges att förutom att lägga in dokumentationen på gillets hemsida även skicka det till silversparren. Den andra drycken är ett bärmjöd med saftmajade bär och bordeauxjäst. Mäster Æiríkr och Gesäll Þórólfr har rösträtt och Hilde tilldelas Gesälls rang, förutsatt att dokumentationen läggs in på hemsidan.

Þórólfr skickar runt sitt Aroniamjöd för provsmakning.

Drake förklarar hur man gör baconsnaps för att bevisa varför hans rang skall fortsatt vara "varnande exempel".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License