Reengarda 2016

Jungfru Maria bebådelsegille 2016
Närvarande: Brage, Drake, Fardäng, Blenda, Ludvig, AErikr, Katarina, Ina, Petronilla, Eira, ÅnIpigål, Benedicta, Åsa, Wilhelm, Odal, Aeirin. Rana. Hilde, Torulf

Torulf avlade ett gesällprov med ett ingefärsmjöd och ett aroniamjöd. Provet fanns vara mycket välsmakande och Torulf kunde väl beskriva tillvägagångsprocessen. Under förutsättning att dessa publiceras på lämpligt sätt kommer provet att godkännas.

Hilde avlade ett lärlingsprov med ett dessertvin av äpple som godkändes utan problem.

Smakprover
Brage: Rent mjöd och cyser
AErikr: Porsöl, 5-humleöl
Fardäng: Blåbärsmjöd
Hilde: ”Suprisedrink” och röda vinbär
Petronilla: Äpple och ingefära

Därefter följde den sedvanliga fortsatta avsmakande, receptdiskuterande och mer drickande.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License