Mjöd med Pors och Ingefära Olaus Magnus

Historia

Historia de Gentibus Septentrionalibus

Av Olaus Magnus, 1555

De cautelis materialium. At si flores lupuli deficiunt, tunc recipiuntur legumina myrti, instar iuniperorum: quae maxima diligentia coquenda sunt, usquequo purus sapor cum temperata amaritudine relinquatur. Adeo omnia indigent temperamentis: opus enim est semina haec myrti fortissime coqui. Si etiam fex ceruisiae defuerit, capiatur fermentum pistorum illudquae resoluatur in aqua calida, ac superinfundatur, & fere similem operationem faciet, uti fex supradicta. Ad hoc hydromel, sive medonem, vel mulsam, ut delectabilior in sapore, & virtute fiat, poterit sacculus (adhaerente lapillo) contriti zinziberis per filium (ut natando cum liquore semper descendat), interius in vase suspendi: mireque proderit, praecipue tempore hyemis, contra vim frigoris coercendi. Sed pro aestate serventur quinque partes aquae, & una pars mellis: vel ut magis tenius fiat, sex partes aquae, & una mellis : quia utraque bona, & potabilis, & mirabilis erit in reprimenda siti, ac sanitate conservanda …

Översättning:
Föreskrifter att beakta vidkommande råämnena
Tro icke humleblommor till finnandes, tagas porsens bär, som likna enbär. De måste kokas med största omsorg, ända tills en ren, dämpadt besk smak blir kvar. Så tarfvas i allt en viss måtta; porsens frön måste nämligen underkastas den starkaste kokning. Saknas äfven öldrägg, tages bröd, jäst, löses i varmt vatten och gjutes på, och gör den då nästan samma tjänst som sagda drägg. För att slik honungsdryck, mjöd eller sötbrygd må blifva än mera smaklig och kraftig, kan man sätta till rifven ingefära i en påse, som med en liten sten till sänke medelst ett snöre fästes inne i kärlet, så att påsen simmar i vätskan och ständigt håller sig under ytan. Så blifver drycken underbart välgörande, särdeles om vintern emot köl, den. Men för sommaren stannar man vid fem delar vatten och en del honung eller, för att mjödet må blifva ännu lättare, sex delar vatten och en del honung, ty bägge sorterna äro goda och drickbara och förvånande verksamma att släcka törsten och bevara hälsan. Emellertid har denna blandning svårt att vinna förtroende hos de lyckliga folkslag, som hafva öfverflöd på vinstockar och viner. Men om hagelbyar sköfla deras vin, gårdar, varda de dock tvungna att helt taga sin tillflykt till sagda blandning eller ock till att brygga öl, hvar de icke vilja pröfva törstens vanskligheter. Detta händer rätt ofta i Osterrike, Steiermark, Kärnthen och Tyskland, där slika oväder nödga inbyggarna att brygga honungsdryck eller öl. Bägge dessa drycker äro särdeles hälsosamma och desto bättre, ju äldre de blifva, om de blott bryggas med marsvatten, såsom nedan skall visas på tal om sådan drycks förträfflighet och gagn.

Råvaror

1 kg honung
pors
ingefära
Wyeast Lab Sweet Mead Yeast

Metod

Porsen kokades i lite vatten i en timme. Avkoket var då ordentligt beskt.
Honungen blandades med 6 volymdelar vatten och kokas upp och skummas av.

Porsavkoket tillsätts och musten får svalna.

En bit ingefära revs och lades i en tygpåse och placerades i musten.
Jästen tillsätts.

datum oechlegrader Alkohol
Start 17/2 78 -
27/2 50
Stop

Noteringar

En liter tappades av 27/2 för att tas med till vinterspelen. Denna var mycket sör, men ganska frisk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License