Olutrustning

Kärl, ett kärl kan ofta användas till flera av processerna

*Hetvattenkärl: Används för att värma vatten till mäskning och lakning
*Mäskkärl: Är ofta samma kärl som lakkärlet
*Lakkärl: Är ofta samma kärl som mäskkärlet
*Kokkärl: Det största kärlet som ofta begränsar storleken på bryggningarna, måste vara betydligt större än den tänkta bryggvolymen.
*Jäskärl med vattenlås:

Mätinstrument

*Ochlemeter och mätrör: För att mäta sockerhalten vid de olika stegen av processen. Bland annat för att räknaut alkoholhalten.
*Termometer: För att mäta mäsktemperaturer 40C-75C
*Våg: Helst två olika, en för malt från 100g till ca 5kg och en för humle samt andra tillsatser som ska mätas med gramnogranhet.
*Ph-mätare eller Ph-stickor: kan vara bra att ha men inget krav.

Övrig utrustning

*Hävert och slangar: För att flytta vätska mellan de olika kärlen
*Maltkvarn: Om inte malten köps färdigkrossad.
*Kylare: Vid mindre bryggningar kan det gå att kyla vörten i vattenbad.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License