Midvinter2014

Protokoll från
Bryggargille
hållet 19 december AS XLIX (AD 2014)
på Midvinter XXX i Holmrike

Deltagare:
hennes majestät Morrigan, drottning av Drachenwald
deras högheter Sven och Siobhan, furste och furstinna av Nordmark
Erik Olofsson Hahne
Egil Tokrak
Eirik Hjörleifsson
Morales
Joar Hjörleifsson
Arnora in Straga
Peder Klingrode

§ 1
Eirik Hjörleifsson presenterar sitt gesällprov, och serverar
- ett saison-öl från Belgien
- ett björnbärsmjöd (melomel)
- och dessutom ett "show-mead"

Efter provsmakning och en kortare överläggning mellan de rösberättigade befinnes Eirik, vid den därpå följande omröstningen, enhälligt ha klarat provet.

Eirik är därmed gesäll av Nordmarks Bryggargille.

§ 2
Hans från Holmrike (Hans Alven Krona) presenterar sitt lärlingsprov:
- en Yorkshire bitter

Efter provsmakning, diskussion mellan de närvarande och frågor till Hans, befinnes han, vid den därpå följande omröstningen genomförd av de röstberättigade, enhälligt ha klarat provet.

Hans är därmed lärling av Nordmarks Bryggargille.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License