Kanelsnaps2009

Kanelbrännvin

Det finns ytterst få bevarade recept på kryddad sprit från 14-1500-talet, däremot omnämns det i många källor att läkeväxter blandades med sprit för att få bästa effekt, t.ex. i Biskop Peder Månsson Läkebok från 1522 står det: Man skall taga liffsens vathin och där lägga ört, krydda, rötter, frö, blomster eller annat lämpligt och ställa glasen i solen tre timmar eller på lättre eld, så taker thz til segh the samma dygdena oc krafftena som thz tingith haffwer som swa lagdis ther j.

I Medeltidens medicinalörter, hänvisas till en medeltida handskrift (tyvärr inget namn angivet) där ätandet av muskot, kanel och kryddnejlika skall ha följande effekt: Då fördrivs all hjärtats och själens bitterhet, hjärtat öppnas och känslorna skärps, alla dåliga vätskor minskar och det ger blodet god vätska och gör människan stark. I den svenska apotekaren Franz Joachim von Akens receptbok från 1788 finns ett recept på just kanelbrännvin, som också bland annat innehåller nejlika.

Kort sagt, kryddad sprit är lätt att historiskt belägg, men exakta recept är nästan omöjliga att finna för de första århundradena.

++Min tolkning
2 g muskot
2 g kanel
4 nejlikor
0,5 l sprit

Stöt kryddorna något (ej helt pulveriserade). Lägg dem i en burk, täck med sprit. Jag ställde burken i köksfönstret där det finns en smula sol. Därefter silade jag av kryddorna och blandade med spriten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License