Jäsning

Det börjar jäsa

 • Vänta Jäsningen bör starta efter någon dag. Om det inte börjar bubbla ur jäsröret så är det antinge otätt eller så har inte jäsningen satt igång. Ett sätt att hjälpa jäsningen på traven är att skaka ur den kolsyra som bildas. Då märker man också väldigt tydligt om det jäser.

Det jäser

 • Smaka av Man kan ta prov ur musten för att smaka av. Använd en smal slang och se till att den är ren. Tappa av lite must och smaka av. Har musten lagom sötma kan det vara dags att döda jästen.
 • Mät Tappa av lite must och mät med en hydrometer (oechlevikt). Nu kan du se hur mycket sötma som är kvar och räkna ut hur starkt mjödet är.

Det slutar jäsa

 • Mjödet smakar bra Grattis, du har skapat ett gott mjöd. Nu kan man tillsätta jäststop för att se till att det verkligen slutar jäsa.
 • Mjödet är för torrt Ta i lite mer honung så att det smakar som du vill. Nu kommer det att fortsätta jäsa om du inte dödar jästen.
 • Mjödet är för svagt Tillsätt mer honung och låt det fortsätta jäsa.
 • Mjödet är för sött Aj då, jäsningen har slutat och ditt mjöd är inte färdigt. Det gäller nu att få igång jäsningen igen.
  Några idéer på vad du kan ta dig till:
  • Tillsätt en mer alkoholtolerant jäst.
  • Tillsätt jästnärsallt
  • Skaka jästkaret så att kolsyran går ur musten.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License