Inbördeskriget 2009

Närvarande: Torfinn, Fardäng, Eirik Hårfager, Filippa Birgersdotter, Sten Stensson, Tokrake, Rok, Langland, Erik, Peregrin, Lali, Fredrik, Hartman, Nicolas, Siken, Christian, Wik Vilda, Torbjörn Åbryte, Gilliam, Gudrun, Wiliam, Fredrik, Fursteparet

Godkänt lärlingsprov avlades av Filippa. Provet bestod av johannesörtssnaps sötad med honung.
Även Fredrik avlade ett godkänt lärlingsprov, bestående av ett mjöd. Ett okryddat mjöd jäst på champagnejäst.

Eirik Hårfager avlade dryckesdelen av sitt mästarprov. Det bestod i fem olika vildjästa mjöder. De var jästa på blåbär, röda krusbär, gröna krusbär, svarta och röda vinbär.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License