Herreöl från 1573

Herreöl 1573

Öltyp enligt SHBF:s öltypdefinitioner: 9D Ljus stark belgisk ale

Bryggdatum: 1 Sep 2014
Bryggare: Erik Skraem

Bryggeffektivitet: 77 %
Bryggstorlek: 14,5 l
Koktid: 60 min
Färdig volym: 13,.5 l
Jästemperatur: ca 19oC
Jästid: 21 dygn
Kolsyresättning: med vört i flaskor och fat
Lagringstid: 21,00 dygn

Ingredients

Vatten

24,00 l Stockholms vatten

Tillsättning av kemikalier för att efterlikna vattnet i Näs

4,00 g Kalsium sulfat i mäskvattnet
20ml Mjölksyra i mäskvatten

Malt

4,00 kg Munich Malt (17,7 EBC)

Humle

150 g Julita typ 54 Färsk humle från Näs [bedömt till ca. 1,00 %] Koktid: 60 min
50 g Julita typ 54 Färsk humle från Näs [bedömt till ca. 1,00 %] Koktid: 10 min

Jäst

1,0 pkg Belgian Ale Yeast (Mangrove Jack's #M27)

Bryggdata

Mätt OG: 1,053 SG
Mätt FG: 1,005 SG
Alkoholstyrka (ABV): 6,3 %
Kalorier: 488 kcal/l
Bitterhet: 23 IBUs
Färg: 22 EBC

Mäsksteg

Försockringsrast: 68oC i 60 min
Utmäskning: 76oC i 10 min
Lakning: Flödeslakning med 11 liter vatten

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License