Fäkthelg 2016

Närvarande: Sigvard, Lali, Abel Grellson, Viscount Aerikr, Viscountess Jacquelyna, Gustav, Magnus, Jessica Liivlaid, Gerdis av Bure, Freja, Nick, Dillner, Fardäng.

Sigvard avlade lärlingsprov.

Aerikr bjöd på Julöl, veteöl och ett okänt öl.

Fardäng bjöd på blåbärsmjöd

Dillner på ett flerårigt mjöd.

Sigvard bjöd på aroniamjöd och rabarermjöd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License