Dubbelkriget2018

Närvarande: Fardäng, Sigvard, Farkas Halvskägg, Bjarn från Steköarna, Mayhem,
Torgrim från Gyllengran, Branna, Farvas, Tveskägg, Celemon, Katarina Krognos, Skraem, Erik Hjörleifsson, Torunn EgilsdotterAsk, Aleydis, Budde, Brynjolfr, Danel, Thomas Gråskägg, Gorm Glupe, Styrmir af Naestweth, Pedher Mikaelsson, Mare Bogsveigir, Etla fra Aob
Lo Ansbarn, Isabel du Talus, Gorm, Erik Olofsson Hane, Ulvhild från Undarsvik, Ragnvar Hardoldsson, Wolff, Seamus McHaggis
Fardäng med benägen hjälp av Sigvard och Danel inleder med att hälsa alla välkomna till gillesmötet i Norrlandslägret under Dubbelkriget. En uppmuntring för att fundera på att avlägga prov för gesäll och på sikt mästare skedde. Som det är nu finns det oerhört många lärlingar, men ytterst få gesäller. Sedan beundrade vi de vackra kapsylmössor vissa närvarande bar. En fundering på en gillesuniform lyftes. Sigvard gjorde reklam för ett bryggargillesevent i Gyllengran 30/11-2/12.

Ett antal lärlingsprover avlades och alla klarade sig. Sjävklart introducerades dessa med den traditionella smädningen av Rok och Drake.

Wolff: Öl från William Harris 1577, med både engelsk och tysk humle.
Gorm: Mjöd med lime och mynta, champagnejäst.
Lo: Champangemjöd, okryddat
Ragnvar: Flädermjöd
Mayhem: Honungsmjöd
Bjarn från Steköarna: Torrt mjöd jäst från vildjäst häggsaft.
Thomas Gråskägg: Färsk ale, pors, fläder, honung. Jäst under eventet!

Efter Thomas prov diskuterades om inte vi skulle göra slag i en tidigare ide att brygga ett gillesöl under Dubbelkriget. Alltså hålla nån form av bryggkurs första helgen och sedan dricka upp resultat i slutet av nästa vecka.

Ungefär här kom det desperata individer från den pågående riddarvigilian. Tydligen hade ett ölfat av corneliustyp sprungit läck. En räddningsexpedition skickades för att lösa problemet.

Därefter vidtog provsmakningar. Då det fanns så oerhört många hade dessa dukats upp på ett separat bord och en kort presentationsrunda följde. Varefter mingel med fritt provsmakande vidtog. Många drycker avsmakades, begrundades och diskuterades. Dryckerna var allt för många för att sammanställas här, men mycken inspiration till kommande brygder fanns, samt trevligt samkväm.

En högst personlig reflektion från mig, Fardäng, är vilken allmänt hög nivå de flesta brygder håller numer. Både vad gäller välsmakande men även historiska förbilder och källor.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License