Doublewars 2008 Mote 1

Bryggargillesmöte

Dubbelkriget, 27 maj 2008

1. Fardäng öppnar mötet och meddelar att gillet firar ett år under Dubbelkriget.

2. De närvarande presenterar sig för varandra.

Närvarande: Fardäng, Katarina, Avarr, Langland, Svartulvr, Elisabeth, Bjaere, Eirik, Áskatla, Ludewic, Åsa, Silwa, Alrik, Helwig. (Med reservation för stavningsfel.)

3. Rapport till Nordmarks MoAS: Helwig, Nordmarks nya MoAS, vill veta vad gillet gör – att vi gör saker och vad vi gör – så att hon kan ”göra reklam” för gillet och Nordmark inför resten av Drachenwald. Eftersom Helwig tycker att det låter för tvingande att kalla det för rapport beslutar mötet att gillet skall ”tala om” för MoAS:en vad vi gör. Vidare beslutas att Ludewic skall ansvara för att vidarebefordra denna information från gillet till MoAS:en.

4. Prov: Fardäng frågar om några medlemmar har med sig drycker för avläggande av prov för att uppnå högre rang i gillet.

Lärlingsprov: Åsa Fredriksdotter presenterar ett flädermjöd som lärlingsprov. Gillesmedlemmarna utryckte sig gillande och konstaterade att mjödet nog skulle vinna på att lagras. Mötet beslutar att Åsa nu är lärling i bryggargillet.
Lärlingsprov: Katarina (från Estland) presenterar smaksatt sprit (”grogg”) som lärlingsprov och mötet beslutar att Katarina nu är lärling i bryggargillet.
Gesällprov: Fardäng presenterar sitt gesällprov: 1. Ett mjöd efter recept av Olaus Magnus (med honung från egna bikupor samt humle från Kapitelhusgården) samt 2. brännvin kryddad med kanel. Som bonus serverades ett porsbrännvin. Recepten skall presenteras på bryggargillet.wikidot.com. Efter att ha provat de välsmakande dryckerna beslutade mötet att Fardäng nu är gesäll i bryggargillet.
Gesällprov: Ludewic presenterar sitt gesällprov: 1. Ett mjöd på honung, jäst och vatten samt 2. ett rosenmjöd som smaksatts med rosenblad. Efter att ha provat de välsmakande dryckerna beslutade mötet att Ludewic nu är gesäll i bryggargillet.

5. Kommentarer under provmomentet:

Fardäng informerar om gillets wikidot (http://bryggargillet.wikidot.com/) och uppmanar medlemmarna att där lägga upp information som vi vill dela med oss av till varandra.

Katarina frågar om man kan använda svenskt bröd som jäst och en kort diskussion förs om detta.

Bjaere föreslår att man kan jäsa mjöd kallare (kring 15°C) för att bli av med oönskad smörkolasmak.

6. Drottning Jovi och Erid gör ett kort besök på mötet och upptas som medlemmar.

7. Stadgeändring: Langland presenterar ett förslag på att tydliggöra gillets stadgar:
att dokumentation betyder att dokumentera sitt eget arbete (till skillnad från att det skall vara historiskt dokumenterat, även om det anses vara fördelaktigt om så är fallet)
att kraven för att bli mästare bör förändras så att man antingen kan bli mästare efter nuvarande regler (det vill säga att vid samma tillfälle presenterat fem olika dokumenterade och välsmakande drycker samt föreläst/hållit workshop inom bryggerikonsten) eller genom att 1. vid samma tillfälle presenterat två dokumenterade och välsmakande drycker, 2. presenterat ett A&S-bidrag (motsvarande A&S-krav) med historiska krav samt 3. föreläst/hållit workshop inom bryggerikonsten. De tre punkterna (1, 2, 3) måste inte ske vid samma tillfälle.

Mötet beslutar att förändra gillets stadgar i enlighet med Langlands förslag.

I samband med detta förs även en diskussion angående problemen med att bygga på historiska källor eftersom sådana är begränsade, särskilt med avseende på öl. Vidare konstateras att den workshop som krävs för mästarprovet har som främsta syfte att sprida kunskap till andra. När, var och till vilka det görs beror på sammanhang och tillfälle; det väsentligaste är kunskapsspridningen.

8. Ranthulfr, furst Cormac och furstinnan Yrla gör ett kort besök på mötet. Ranthulfr upptas som medlem i gillet.

9. Övrigt: Bjaere presenterar ett mycket mörkt öl (som går under namnet ”Järntorgets arbetarporter” på de barer där det kan köpas) och som uppskattades stort av mötet.

10. Nästa möte: Det beslutas att gillet skall hålla ytterligare ett möte under årets Dubbelkrig. Tid för detta anslås vid senare tillfälle.

11. Fardäng avslutar mötet.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License