Bryggargillet 2018

Bryggargillet 2018

Närvarande: Dorotea, Torfinn, Torunn, Karin, Aerikr, Sigvard, Farkas, Branna, Hezekel, Fardäng, Brynjolfr

Gesällprov
Brynjolfr: Cider av blandade äpplen, cider av vinteräpplen som är spontanjäst, som bonus svartvinbärsvin

Lärlingsprov
Hezekel: Ale (apa), en exploderande sådan.

Nya stadgeförslag röstades igenom. De kompletta ordalydelsen för lärlingsprov lyder numer: ”Presentera en egenhändigt jäst dryck, kryddad spiritus eller annan dryck med historisk förebild. Drycken skall vara drickbar.”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License